Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Sydvesten - lokal-og slektshistorisk tidsskrift for Rogaland inneholder to artikler om knyttet til utvandringen fra Bjerkreim. En om Bjerkreimsfana i USA  og en artikkel med utgangspunkt i et postkort som ble sendt til Gustav Tollefsen (Gus Thompson) i Tacoma, Washington av søsteren Gemelia Tollefsdatter Løvbrekke i 1916.
Print
Powered by:www.i-tools.no