Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Kari - ei utvandrarsoge
av Jon Moe. Handler om utvandringen fra Ulladalen (Signe og Jakop Ulladalen) fra Suldal. 

Print
Powered by:www.i-tools.no