Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

http://www.migrasjon-rogaland.no/bilder//Kvitsoy%20-%20gard%20og%20slekt.jpg Kvitsøy - Gard og slekt gir informasjon om utvandringen fra gardene Kviting, Nordbø, Naustvoll, Meling, Håland og Ydstabø.
Print
Powered by:www.i-tools.no