Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Slektsbok med informasjon om Finnestad slekt (Stavanger). Etterkommere etter Ommund Ommundsen Finnestad og Sarah Jane Miller, bosatt i Iowa, USA.    

Print
Powered by:www.i-tools.no