Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Amerikatur

Siden turen til midtvesten i 2008 ble en stor suksess kommer Migrasjon Rogaland i samarbeid med Brekke Tours og Norsk Utvandrermuseum med en oppfølger i 2010. Denne gang starter vi der den forrrige turen sluttet, nemlig i midtvesten, og ender opp på vestkysten. Turen vil bli arrangert i perioden 10 - 23. september og guide også denne gang er Knut Djupedal.   

 

Tilbudet vil først og fremst rette seg mot folk fra fylket med interesse for utvandringen og for norsk og amerikansk historie generelt. Vi vil blant annet besøke flere steder i midtvesten og vestkysten hvor nordmenn og rogalendinger slo seg ned. Besøk på flere Sons of Norway Lodger, musèer og historiske sentre er lagt inn i turprogrammet som du finner her.

 

Print
Powered by:www.i-tools.no