Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Tematurer

Migrasjon Rogaland skal jobbe for å få i stand temareiser som kan relateres til utvandringen fra fylket. Interessante steder, museer og arkiver, med en kunnskapsrik reiseleder. Det er ingredienser som skal gjøre Migrasjon Rogalands tematurer til en opplevelse du sent glemmer. Vår første tur "i emigrantenes fotspor" ble arrangert høsten 2008 og var innom statene Illinois, Wisconcin, Iowa og Minnesota.  
Høsten 2010 startet turen der den forrige sluttet, i Minnesota og endte opp i Washington. 

Print
Powered by:www.i-tools.no