Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Kirkebøker

Kirkebøkene for de ulike prestegjeldene i Rogaland kan gi informasjon som kan være nyttige for å finne personer som flytter inn- eller som reiser ut av prestegjeldet. Fra 1812 kom det inn skjemaer for føring av inn- og utflyttere i kirkebøkene. Tidligere er slike lister sjeldne, og det er viktig å vite at disse listene ikke gir en fullstendig oversikt over flyttingen. Kirkebøkene er skannet og ligger tilgjengelig på Digitalarkivets hjemmeside under "skannede kirkebøker". I tabellen under vil hver kirkebokhenvisning ha en lenke direkte til Digitalarkivet. Her følger en oversikt over inn- og utflyttingslister for alle prestegjeld i Rogaland, ordnet alfabetisk etter dagens kommuneinndeling. 

Type Dagens kommune Prestegjeld Sokn   År /tidsrom Innflyttede Utflyttede
 Mini*  Bokn  Skudenes  Bokn  1770 -1842    
 Mini  Bokn  Skudenes  Bokn  1841- 1847  1841-1846  1842
 Mini  Bokn  Tysvær  Bokn  1842 -1856  1842-1856  1847- 1856
 Mini  Bokn  Tysvær  Bokn  1857 -1877  1857 -1873  1857 -1877
 Mini  Bokn  Tysvær  Bokn  1878 -1897  1884 -1893  1878 -1903
 Mini  Bokn  Tysvær  Bokn  1898 -1925  1900  1897 -1914
 Mini  Bjerkreim  Helleland  Bjerkreim  1815 -1834  1824-1834  1824 -1834
 Mini  Bjerkreim  Helleland  Bjerkreim  1834 - 1863  1834 -1863  1835 -1863
 Mini  Bjerkreim  Helleland  Bjerkreim  1863 - 1886  1864 -1886  1864 - 1886
 Mini  Bjerkreim  Helleland  Bjerkreim  1887 -1908  1881 - 1893  1873 -1909
 Mini  Bjerkreim  Helleland  Bjerkreim  1909 -1922     1911
 Mini  Eigersund  Eigersund  Eigersund  1815 - 1827  1816  
 Mini  Eigersund  Eigersund  Eigersund  1827 -1850  1827 -1850   1827 - 1850
 Mini  Eigersund  Eigersund  Eigersund  1866 - 1878  1859 -1878  1867 - 1878
 Mini  Eigersund  Eigersund  Ladested  1879 - 1892  1875 -1886  1874 - 1891
 Mini  Eigersund  Eigersund  Landsokn  1879 - 1892  1869 -1888  1873 -1902
 Mini  Eigersund  Eigersund  Ladested  1892 -1905  1876 -1898  1892 -1906
 Mini  Eigersund  Eigersund  Landsokn  1892 -1905  1890 - 1898  1892 - 1906
 Mini  Eigersund  Eigersund  Ladested  1905 - 1928  1907 - 1926  1906 - 1927
 Mini  Eigersund  Eigersund  Landsokn  1906 - 1923

 1907 - 1919

 1906 - 1910
 Mini  Finnøy  Finnøy  Hesby og Talgje  1773 - 1816  1806 - 1812  1806 - 1816
 Mini  Finnøy  Finnøy  Hesby og Talgje  1816 - 1846  1816 - 1846  1816 - 1846
 Klok**  Finnøy  Finnøy  Hesby og Talgje  1816 - 1856  1816 - 1856  1816 - 1856
 Mini  Finnøy  Finnøy  Hesby og Talgje  1847 - 1862  1847 - 1862  1847 - 1862
 Mini  Finnøy  Finnøy  Hesby og Talgje  1863 - 1878  1863 - 1878  1863 - 1877
 Mini  Finnøy  Finnøy  Talgje  1879 - 1888  1883  1879 - 1887
 Mini  Finnøy  Finnøy  Hesby (Finnøy)  1879 - 1890  1879 -1887  1879 - 1890
 Mini  Finnøy  Finnøy  Talgje  1889 - 1917  1891  1892
 Mini  Finnøy  Finnøy  Finnøy (Hesby)  1891 -1910  1891 -1907  1891- 1906
 Mini  Forsand  Strand  Strand  1816 -1833  1816 -1833  1816 -1833 
 Mini  Forsand  Strand  Strand  1834 - 1854

 1834 -1854

  1834 - 1853
 Mini  Forsand  Høgsfjord  Forsand  1854 - 1875  1855 -1875  1855 - 1875
 Mini  Forsand  Høgsfjord  Forsand  1876 - 1884  1876 -1884  1876 - 1885
 Mini  Forsand  Høgsfjord  Forsand  1885 - 1897  1884 -1897  1882 -1897
 Mini  Forsand  Høgsfjord  Forsand  1898 -1917  1895 -1900  1896 - 1910
 Mini  Gjesdal  Lye  Time og Gjesdal  1799 -1817  1800 -1816  1801 - 1816
 Klok  Gjesdal  Lye  Gjesdal  1818 -1826  1818 -1826  1818 -1826
 Mini  Gjesdal  Lye  Gjesdal  1816- 1826  1818 -1826   1818 -1826
 Mini  Gjesdal  Lye  Time og Gjesdal  1826 -1841  1826 -1841  1826 -1841
 Mini  Gjesdal  Lye  Time og Gjesdal  1842 -1855  1842 -1855  1842 -1855
 Mini  Gjesdal  Lye  Time og Gjesdal  1856 - 1871  1856 -1871  1856 -1871
 Mini  Gjesdal  Lye  Gjesdal  1881 -1896  1879 -1895  1878 -1895
 Mini  Gjesdal  Lye  Gjesdal  1896 -1909  1896-1909

 1896  1909

 Klok  Haugesund  Torvastad  Skåre  1817-1834  1817-1834  1817-1834
 Mini  Haugesund  Torvastad  Skåre  1817-1836  1817-1835  1817 -1835
 Mini  Haugesund  Torvastad  Skåre  1836- 1847  1836-1847  1836- 1847
 Klok  Haugesund  Torvastad  Skåre  1850 -1864  1852-1866  
 Mini  Haugesund  Torvastad  Skåre  1847-1856  1847-1856  1847-1856
 Mini  Haugesund  Torvastad  Skåre  1857- 1866  1857-1866  1857-1866
 Mini  Haugesund  Torvastad  Skåre  1867 -1877  1867-1877  1867-1877
 Mini  Haugesund  Haugesund  Skåre  1878-1886  1878-1886  1878-1886 
 Mini  Haugesund  Haugesund  Haugesund  1878-1885  1878-1885  1878-1885
 Mini  Haugesund  Haugesund  Skåre  1886-1908  1887-1906  1887-1908
 Mini  Haugesund  Haugesund  Haugesund  1885 -1890  1885-1890  1885-1890 
 Mini  Haugesund  Haugesund  Haugesund  1891-1907  1891-1907  1891-1908
 Mini  Haugesund  Haugesund Haugesund  1908-1921  1908-1921  1908-1916
 Mini  Haugesund  Haugesund  Skåre  1909-1935  1909-1915  1909-1918
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Hjelmeland  1816-1834  1821-1834  1818-1834
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Fister  1816-1834  1824-1834  1818-1834
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Årdal  1816-1841  1824-1840   1824-1841
 Klok  Hjelmeland  Hjelmeland  Hjelmeland  1816-1841  1824-1836  1818-1836
 Klok  Hjelmeland  Hjelmeland  Fister  1816-1841  1824-1834  1818-1836
 Klok  Hjelmeland  Hjelmeland  Årdal  1816-1841  1824-1832  1822-1836
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Hjelmeland  1834-1845  1834-1847  1834-1847
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Fister  1834-1850  1834-1850  1834-1850
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Årdal  1842-1861  1842-1860  1842-1860
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Hjelmeland  1846-1860  1842-1860  1842-1860
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Årdal  1862-1886  1862-1887  1862-1887
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Fister  1851-1871  1851-1871  1851-1871
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Hjelmeland  1861-1878  1861-1879 1861-1879
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Årdal  1887-1926  1901 1887-1913
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Fister  1872-1886  1872-1899 1872-1899
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Hjelmeland  1879-1900  1881-1895 1879-1903
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland  Fister  1887-1910  1894-1906  1887-1908
 Mini  Hjelmeland  Hjelmeland Hjelmeland  1901-1916  1907  1902-1913
 Klok  Hå  Eigersund  Ogna  1816-1847  1828-1847  1834-1847
 Mini  Hå  Eigersund  Ogna  1816-1847  1828-1843  1834-1847
 Mini  Hå  Hå  Nærem/Nærbø  1826-1841  1827-1841  1827-1841
 Mini  Hå  Eigersund  Ogna  1827-1850  1827-1850  1827-1850 
 Mini  Hå  Hå  Nærbø  1842-1853  1842-1853  1842-1853
 Mini  Hå  Hå  Varhaug  1842-1855  1842-1854  1842-1855
 Klok  Hå  Eigersund  Ogna  1846 -1875  1847-1864  1847-1864
 Mini  Hå  Hå  Nærbø  1853-1878  1853-1878   1853-1878 
 Klok  Hå  Hå  Nærbø   1854-1883  1854-1863   1854-1858 
 Mini   Hå  Hå  Varhaug   1855-1878   1855-1878   1855-1878 
 Klok  Hå  Hå  Varhaug   1854-1884  1854-1864  1854-1863
 Mini  Hå  Eigersund  Ogna  1850-1865    1851-1865
 Mini  Hå  Eigersund  Ogna  1879-1893  1880-1891  1879-1893 
 Mini  Hå  Hå  Nærbø  1879-1896  1879-1896  1879-1896
 Mini  Hå  Hå  Varhaug   1879-1900  1879-1900  1879-1900
 Mini  Hå  Hå  Nærbø  1897-1924  1897-1923  1897-1912 
 Mini  Hå  Eigersund  Ogna  1893-1910  1895-1910  1893-1910 
 Mini  Karmøy  Skudenes  Skudenes  1770-1842  1812-1840  1812-1840
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Avaldsnes  1816-1825  1816-1825  1817-1826
 Mini  Karmøy  Torvastad  Skåre  1817-1834  1817-1834  1817-1834
 Klok  Karmøy   Avaldsnes  Avaldsnes  1825-1841  1825-1841  1826-1841
 Mini  Karmøy  Torvastad  Skåre  1817-1836  1817-1835  1817-1835 
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1817-1836  1817-1835  1817-1836
 Klok  Karmøy  Torvastad  Torvasted  1817-1835  1817-1834  1817-1834
 Mini  Karmøy  Torvastad  Skåre  1836-1847  1836-1847  1836-1847
 Klok  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1836-1847  1835-1847  1835-1847
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Avaldsnes  1841-1853  1842-1847  1842-1847
 Mini  Karmøy  Skudenes  Skudenes  1841-1846  1841-1847  1841-1847
 Mini  Karmøy  Torvastad  Skåre  1847-1856  1847-1856  1847-1857
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Avaldsnes  1847-1857  1847-1857  1847-1857
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1847-1856  1847-1856  1847-1853
 Mini  Karmøy  Skudenes  Skudenes  1847-1863  1847-1863  1847-1863
 Klok  Karmøy  Torvastad  Skåre  1850-1864  1852-1866  
 Mini  Karmøy

 Torvastad

 Skåre  1857-1866  1857-1866  1857-1866
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1857-1878  1857-1877  1857-1877
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Avaldsnes  1857-1876  1857-1876  1857-1876
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Kopervik  1861-1880  1871-1879  1871-1879
 Mini  Karmøy  Skudenes  Skudenes  1864-1881  1864-1881  1864-1881
 Mini  Karmøy  Torvastad  Skåre  1867-1877  1867-1877  1867-1877
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Avaldsnes  1876-1879  1877-1879  1877-1879
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1879-1888  1879-1886  1879-1887
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Avaldsnes  1880-1906  1880-1905  1880-1906
 Mini  Karmøy  Kopervik  Åkra  1882-1905  1888-1895  1882-1905
 Mini  Karmøy  Skudenes  Falnes  1882-1912  1889-1910  1882-1905
 Mini  Karmøy  Skudenes  Skudeneshavn  1882-1912  1881-1911  1882-1907
 Mini  Karmøy  Skudenes  Skudenes  1882-1912  1911-1912  1882-1911
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1888-1899  1892-1899  1889-1899
 Mini  Karmøy  Kopervik  Ladestedet  1880-1919  1880-1916  1880-1905
 Mini  Karmøy  Kopervik  Landsoknet  1880-1912  1880-1912  1881-1905
 Mini  Karmøy  Avaldsnes  Førdesfjorden  1893-1918  1896-1908  1894-1918
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1899-1911  1895-1911  1903-1909
 Mini  Karmøy  Kopervik  Landsoknet  1906-1924  1906-1915  
 Mini  Karmøy  Kopervik  Åkra  1906-1924  1906-1916  1907-1912
 Mini  Karmøy  Torvastad  Torvastad  1912-1920  1912-1920  
             
             

 *Mini = Ministerialbok, bok ført av presten
** Klok = Klokkerbok, bok ført av klokkeren, eller andre medhjelpere og skal være en duplikat av prestens føringer.

 

Print
Powered by:www.i-tools.no