Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Utvandrerbrev

De norske utvandrerne sendte hjem store mengder brev til slekt og venner i Norge. Disse brevene representerer et svært viktig kilde om hvordan utvandrerne selv opplevde overfarten til Amerika og møtet med den nye verden. Brevene inneholder opplysninger om en rekke ulike forhold i Amerika.

Av de tidligste brevene går det frem at utvandrerne ikke regnet med å komme tilbake. Det var et endelig farvel med familie og fedreland. Politisk og religiøs frihet ble lovprist mens manglende standsforskjeller og muligheter for alle ble fremhevet. Amerikabrevene var nok svært viktige for de nordmenn som ikke enda hadde tatt det avgjørende valg om de skulle utvandre eller ikke. Enkelte av brevene fokuserte på det positive i Amerika, og "glemte " å ta med vanskelighetene som de hadde vært gjennom. Men de fleste brevene er de nøkterne i tonen både når det gjelder overfarten til Amerika, forholdene i Amerika, og angående råd til folk hjemme som vurderer å følge etter.

En oversikt over brev fra utflyttede nordmenn til hjemlandet og fra Norge til utflyttede nordmenn. Inndelt alfabetisk, etter dagens kommuneinndeling.

 

Avsender Datering Ant. brev Kommune  Mottaker Klausul Plassering Eier
Per Svela 1954 og 1965 2 Bjerkreim Anna Svela. Per og Martin Kydland  Etter
avtale
Utvandrersenteret Privat, gitt av Alf Kydland
  1883-1908 15 Bokn

R. Roaldsen og Gunhild Johnsdatter Søndeland

  Statsarkivet Statsarkivet 

Arne Hadland og Matilda

1926

30

Gjesdal (Oltedal) Matilda og Arne Hadland Etter avtale Utvandrersenteret

Migrasjon Rogaland, gitt av Kristoffer Jaarvik

Bertin Tønnesen Hetland 1899-1900 10 Eigersund Tønnes T. Røydland
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av  ?
Karen Bilstad 1916-1920 6 Eigersund Johan Bilstad og søsken
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Eli ? 
Bergliot ? 1950 1 Eigersund Olga?
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Grethe Snerthammer Egeland
B. Iversen
1897
1
Eigersund Dalane Tidende (leserbrev)

Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Grethe Snerthammer Egeland
Michael Olsen 1892 -1902 9 Eigersund Elen Olsen, Olava, Kornelius Olsen 
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Grethe Snerthammer Egeland
Inga Watland 1947 2 Eigersund Dalane Tidende (leserbrev)
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Grethe Snerthammer Egeland
Inga Olsen 1954 3 Eigersund Sigrid Pedersen m.fl.
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Grethe Snerthammer Egeland
Thomas Hansen 1976-1977 11 Eigersund Dalane Tidende
Utvandrersentert Migrasjon Rogaland, gitt av Thorleif Hansen
Anna Svendsdatter Bjørevåg 1882 1 Finnøy Secilia Asseusdatter Bjøravåg
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øyvind Indrehus
Bertha Serine Svendsdatter Bjøravåg 1877-1893 25 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Fredrik Svendsen Bjøravåg 1871 1 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Johannes Svendsen Bjøravåg 1879-1930 30 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Martha Svendsdatter Bjøravåg 1915 3 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Ole Svendsen Bjøravåg 1871-1890 3 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Svend Svendsen Bjøravåg 1875-1884 18 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Tobias Svendsen Bjøravåg 1880-1939 91 Finnøy Sven og Sofia Olsen Bjøravåg   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Gerda Vignes 1902-1909 3 Finnøy     Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
Anna Samsonsen  1873-1913 3 Finnøy     Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus
John J. Vignes 1869-1895 7 Finnøy

Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margretha og Øivind Indrehus

P. Bollestad og Knut K. Haaland

1881-1886

6

Gjesdal

Knud Kluge

Fritt

Statsarkivet

Statsarkivet, gitt av Hallveig Haye

Berland

1915 - 1963

5

Gjesdal

Torger Edland m. familie

Fritt

Statsarkivet

Statsarkivet, gitt av Hallveig Haye

Maurits Enoksen Gilja

1896  


Gjesdal Martha Gilja, og Maurits sine søsken
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Odvin Veen
Ole O. Bjelland, Lars O. Bjelland og Anders O. Bjelland 1891-1920 5 Hjelmeland Anders Olsen Bjelland, Torkell Mauland, Lars Olsen Bjelland
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Aarne Aasland

Ola Rasmussen Tysdal

1888 -1952
57 Hjelmeland
Jerand Rasmussen Tysdal, Rasmus og Kari Tysdal

Statsarkivet
Statsarkivet, gitt av Jerand Rasmussen Tysdal

Anna Maria og Torger Edland

1927-1929 Anna Maria og Torger Edland, Gislaug Edland (bok)
Stavanger bibliotek Stavanger bibliotek

Valdeland

1877-1886

3


Fritt

Statsarkivet

Statsarkivet, gitt av Simon Valdeland

  1952-1963   Ånestad Klausulert Statsarkivet Statsarkivet
Ole Jespersen Taksdal 1861 1 Tobias Tørresen Kvia
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Olav Ødemotland
Søsknene Lisbet, Olaus og Rasmus Larsen Hesby 1863-1890 4

Finnøy

  Fritt Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Astrid Stenes
Brødrene Knut og John Helgeland 1825 -1839 27 Karmøy Søstrene Eli og Karen Helgeland
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Sigrid Johansen
Kari Helliksdatter 1888 2 Karmøy Hellick og Lewis Larson
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Harald Jåthun
Mikal Olsen 1891 2 Karmøy Gunhild Marie Olsen
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Audny G. Aase
Klaus B. Kjørberg 1906 -1913 11 Lund Salve S. Hovsmoen Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Tonette Gundersen 1893-1937 3 Lund Tonette Gundersen Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Frelsesarmeen 1950-1952 8 Lund Salve S. Hovsmoen Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Johan M. Stuhaug 1946 -1954 9 Lund Hanna og Salve Hofsmoe Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Christian Ommundsen 1874-1912 8 Lund Ommund Ommundsen Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Tone Amonson og Theodor Amonson 1950 -1952 7 Lund Salve Hofsmo Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Tobias Kjørmoe 1891-1900 14 Lund Tonette Gundersen Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Carl Peterson, Netti Engebretson, Tobias Ommundsen 1898 -2007 15 Lund Johannes Rusdal, Anton Salvesen m.fl. Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Karl Eik
Anton Simonsen 1947 -1948 20 Randaberg Anna Simonsen Fritt Utvandrersenteret Utvandrersenteret, gitt av Sevald Simonsen

Ole Wold

1909

 1

Rennesøy

Marthe Karine Bø

 

Statsarkivet

Statsarkivet, gitt av Anna Bø

Erik J. Dalaker og Amanda J. 1865 og 1875 2 Rennesøy Jørgen Eriksen Dalaker
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Anne Magrete Dalake

Severin J.Gangenes

1885

1

Rennesøy

Jørgen og Helena Tidemannsen


Statsarkivet

Statasarkivet, gitt av Jørgen Gangenes

Berta Mehus 1856 1 Rennesøy Tore og Jorunn Pedersen Mehus   Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Tomas Medhus
Asbjørn Pedersen Mehus 1869-1874 2 Rennesøy Morten Pedersen
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Eliseus Vatnaland
Svend Monsen Nedrebø 1879-1890 3 Rennesøy Morten Pedersen Nordhus
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Eliseus Vatnaland
Paulinius Mortensen Nordhus 1879-1922 27 Rennesøy Morten og Mette Pedersen Nordhus
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Eliseus Vatnaland
Asbjørn Pedersen Mehus 1856-1872 12 Rennesøy Morten Pedersen Nordbø
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Eliseus Vatnaland
Morten M. Nordhus 1880-1896 17 Rennesøy Morten og Mette Pedersen Nordhus
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Eiliseus Vatnaland
Anna Nordhus 1884-1908
Rennesøy Morten og Mette Pedersen Nordhus
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Eliseus Vatnaland
Josephine Seal (Sel)/ Ludvig Seal 1932-33 4 Rennesøy Haakon D. Galta
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Haakon Galta
Jacob Nygaard 1903 2 Sandnes Omund Omundsen
Utvandrersenteret Utvandrersenteret, gitt av tor. M. Simonsen
Jon Vatne ca. 1863 1 Sandnes

Statsarkivet Statsarkivet, gitt av NN
Brødrene Østen og Amund Øverland 1906-1907 3 Sauda Vrål og Olene Anundsen Øverland
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Vrål Øverland
Kleng J. Dale 1911 1 Sauda Kleng Toressen Djuff
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Olav Fløgstad
Anna T. Brandsberg 1886 -1888 3 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland

Privat, Anne Simonsen

Ane C. Tobiasdatter Næsvaag, Ole Engel Svendsen og Olaus Stuhaug 1864 og 1874 3 Sokndal B.T Watland, Magrethe Jonasdatter Næsvåg, Kristian Beer Stuhaug og Martine Hansen
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Margit Dydland
Kristine T. Brandsberg 1887 2 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Anne Simonsen
Ole K. Brandsberg 1888-1893 8 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Anne Simonsen
Marie T. Brandsberg
1 Sokndal Tønnes  Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Anne Simonsen
Marthine T. Brandsberg ?- 1892 2 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat,  av Anne Simonsen
Ingeborg T. Brandsberg 1892- 1893 2 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Anne Simonsen
Kristian K. Brandsberg
3 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av  Anne Simonsen
Peder Evje
3 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Anne Simonsen
Jørgen J. Boe
2 Sokndal Tønnes Brandsberg

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Anne Simonsen
Orla ?
10 Sokndal Olaus Alfred T. Nesvold Etter avtale Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Bjørg Ørmen
T. Ålgård
1 Sokndal Thorvald Birkeland

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Simon Birkeland
4 Sokndal Thorvald Birkeland, USA

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Thorvald Birkeland
5 Sokndal Karen Birkeland

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Karen Birkeland
1 Sokndal Thorvald Birkeland, USA

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Theodor Birkeland
11 Sokndal Karen og Thorvald Birkeland

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Perla Støle
1 Sokndal Thorvald Birkeland, USA

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Kristoffer Haneberg
1 Sokndal Thorvald Birkeland

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Diana Birkeland
1 Sokndal Thorvald Birkeland

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, Einar Birkeland
Agnes Boe 1920 71 Sokndal Inger Bøe, Marie og Tønnes Bø, Maria Bø, Anna Bø og Inga Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Oluf Boe
15 Sokndal Alfred, Marie, Inga, Inger, Tønnes og Maria. Alle med etternavnet Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Alfred Boe
10 Sokndal Inger, Marie, Inga og Tønnes Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat,, gitt av Kirsten Brambo
Andreas Boe
13 Sokndal Marie, Inger og Tønnes Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Agnes Boe
2 Sokndal Lyngblomsten, Marie Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Clara Boe
26 Sokndal Marie, Inga, Alfred, Tønnes Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Anna Boe
20 Sokndal Inga, Inger og Marie Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Inga Benson
2 Sokndal

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gittt av Kirsten Brambo
B. A. Benson
1 Sokndal

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Iola Kinne
1 Sokndal Inger Bø

Etter avtale 

Einar Birkeland Privat, gitt av Kirsten Brambo
Robberstad og Bjordal 1900-  1952 ca. 300 Stavanger H. Robberstad og R. Bjordal Fritt Statsarkivet Statsarkivet, gitt av NN
Ronda Flavel 1979-1984 5 Stavanger Beatrice Sunde og Kate Elin Norland Klausulert Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Kate Elin Norland
Berdines Muselius Bergesen 1876 1 Stavanger Hans og Serine Bergesen
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Sven Svensen
M. Tønnesen Hogstad 1906-1915 5 Stavanger Theodora Tønnesen 
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Gerda Helstrup
Bertha Sande 1886 1 Stavanger Grethe Marie Jacobsdatter
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Gotfred Borghammer
J. Amdahl 1896 1 Stavanger Aage Amdahl
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Birgitte Monsvik
Bertel L. Bellesen 1919 1 Stavanger Thora Thorsen
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Thora Holm
B. L. Hunwick, 1979-2005 73 Stavanger Kate Elin Norland
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Kate Elin Norland
Georg Olsen Berge 1933 1 Stavanger Olaf (Berge)
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Olaf Berge
John og Johan Johannesen 1921--1927
Stavanger

Statsarkivet Statsarkivet, gitt av John A. Johannessen
Borghild Finnestad. Fam. Pahal m.fl. 1930 -1993 41 Stavanger Fam. Finnestad, Sunde og Norland
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Kate E. Norland
Roland og Borghild Pahal, fam. Correlje m.fl. 1953- 1998 57 Stavanger Beatrice og Karl Sunde, fam. Norland og fam. Pahal
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Kate E. Norland
Gloria Fuglerud 1948-2000 65 Stavanger Kate E. Norland, Beatrice Sunde
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Kate Elin Norland
Aadne K. Tvedt og Iver T. Tvedt 1866-1874 4 Strand Svend S. Idsø, Anna Idsø og Seri Idsø
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Inga Idse
Gulleig Andreassen 1869 1 Strand

Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Hjarran Kleven
Eide Richard 1857 2 Strand Leserbrev til det norskamerikanske tidsskriftet "Emigranten" Fritt Utvandrersenteret Utvandrersenteret
Einar T. Kjølevik, Anna Kjølevik og Bertel T. KJølevik 1878-1907 5 Strand Thore Kjølevik, Peder Thorsen Kjølevik
Utvandrersenteret Utvandrersenteret, gitt av NN
Kristine og Torgeir Steinsend Kjølvik 1899-1904 2 Suldal Hanna Sofia Kjølvik
Statsarkivet Statsarkivet, gitt av Stenera Lyngholm
Einar Undem (Einar Undheim) 1945 2 Time Rasmus Evenson (Undem) Utvandrersenteret Time bibliotek, gitt av Sverre Lima
Ole Oma
1903 - 1931 34 Time Taral Oma
Utvandrersenteret Migrasjon Rogaland, gitt av Tarald Oma
Jens Askeland 1932 1 Tysvær John H. Askeland Etter avtale Utvandrersenteret Privat, gitt av NN 
Ole Sigbjørnsen Gjerde 1882 1 Tysvær  Sigbjørn Gjerde
Statsarkivet  Statsarkivet, gitt av K.A Kolbeinson 
 Torger E. Hallelland 1874  1 Vindafjord  Slekt og venner i Skjold  Fritt Utvandrersenteret Utvandrersenteret, gitt av Grethe Aasebø
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Print
Powered by:www.i-tools.no